Är två år lämplig livslängd på en mobil? Det tycker Motorola. Google och Samsung tycker att sju år är lämpligare. Och Oneplus tycker att deras senaste mobil borde liknas vid en smörgås.