#223 Qwacka tillbaka till Netscape
S01:E223

#223 Qwacka tillbaka till Netscape

Episode description

EU vill förändra sättet som säkra anslutningar på internet garanteras. Dagens modell bygger på ett certifikatsystem med signering i flera led. För att en webbläsare ska lita på att webbplatsen som visas är den äkta måste webbplatsen ha ett giltigt certifikat. Det certifikatet måste i sin tur vara signerat av en certifikatutfärdare som webbläsaren eller det underliggande operativsystemet har förtroende för.

Certifikatutfärdarna som är betrodda fastläggs av de rotcertifikat som webbläsar- och operativsystemsutvecklarna har valt ut. Webbläsar- och operativsystemsutvecklarna ansvarar för att granska rotcertifikatutfärdarna. Slutanvändarna litar på sina webbläsare och operativsystem samt deras granskningsprocesser. Därigenom litar slutanvändarna också på att ingen av de utvalda rotcertifikatutfärdarna låter sig utnyttjas för att generera falska certifikat.

Nu vill EU att EU:s medlemsländer ska få samma roll som de betrodda rotcertifikatutfärdarna. Som en del av den reviderade EIDAS-förordningen vill EU kräva att europeiska webbläsare ska lita på statsutfärdade certifikat på samma sätt som webbläsarna litar på dagens rotcertifikat. Dessa statsunderstödda certifikat kallas Qwac (Qualified website authentication certificate) och kan ge EU:s medlemsländer möjlighet att bryta upp krypterad internettrafik.

I veckans avsnitt av Bli säker-podden pratar Peter och Nikka om konsekvenserna som Qwac får för säkerheten på nätet. Avsnittet är en uppföljning till avsnitt 162 från våren 2022 då Tess och Nikka varnade för förslaget, vilket nu ser ut att bli verklighet.

Se fullständiga shownotes på https://go.nikkasystems.com/podd223.